Zorunlu Afet Sigortası Kapsamı Genişletiliyor, Sel, Heyelan, Fırtına ve Daha Fazlası Güvence Altında

Akaryakıt Fiyatlarına Çifte Zam Kapıda Akaryakıt Fiyatlarına Çifte Zam Kapıda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasının kapsamını genişleterek, sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınını sigorta teminatına dahil edeceklerini açıkladı. Bu yeni düzenleme ile taşınır mallar da güvence altına alınacak.

Zorunlu Afet Sigortasının Genişletilmesi
Zorunlu deprem sigortası, 1999 Gölcük Depremi sonrasında çıkarılan kanun hükmünde kararnameyle yürürlüğe girmişti ve 2012 yılında Afet Sigortaları Kanunu ile son halini aldı. Bakan Şimşek, zorunlu deprem sigortasının sivil konutlara teminat sunduğunu belirterek, 2023 yılında yaşanan depremler sonrası yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi yapıldığını ifade etti. Haziran 2024 itibarıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 11,3 milyon poliçeyle deprem teminatı sunuyor.

Taşınır Mallar da Sigorta Kapsamında
Şimşek, Türkiye'de artan doğal afet sayısının, hasar miktarını da artırdığına dikkat çekti. Deprem dışındaki doğal afetlerde taşınır mallarda da büyük hasar oluştuğunu belirten Şimşek, konut içindeki taşınır malların da sigorta kapsamına alınmasının önemine vurgu yaptı. Mevcut durumda sadece deprem ve deprem sonucu yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigorta kapsamında olduğunu ifade eden Şimşek, yeni düzenlemeyle birlikte sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edileceğini açıkladı.

Köy Alanları da Kapsamda
Bakan Şimşek, Zorunlu Afet Sigortası'nın (ZAS) köy alanlarını da kapsama alacağını belirtti. Mevcut zorunlu deprem sigortası, köy alanlarını kapsamıyor. Ancak yeni düzenleme ile köy alanları da sigorta kapsamına dahil edilecek. Şimşek, "Hedefimiz, Haziran sonu itibarıyla ZAS'ı devreye almak. Bu sayede, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın da doğal afetlerden korunmasını sağlayacağız" dedi.

Genişletilen Sigorta Kapsamının Ekonomik Etkileri
Sigorta kapsamının genişletilmesi, ekonomik denge ve istikrar açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Doğal afetlerin yol açtığı maddi kayıpların sigorta teminatı ile karşılanması, bireylerin ve işletmelerin ekonomik açıdan daha hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak. Aynı zamanda, sigorta primlerinin geniş bir tabana yayılması, sigorta havuzunun büyümesine ve dolayısıyla sigorta sisteminin daha sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olacak.

Doğal Afetlerin Ekonomik Yükü Azalacak
Şimşek, Türkiye'nin doğal afetlere maruz kalma riskinin yüksek olduğunu ve bu afetlerin ekonomik yükünün hafifletilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Genişletilen sigorta kapsamı ile doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kayıpların daha etkin bir şekilde karşılanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını gibi afetlerin de sigorta kapsamına alınması, vatandaşların ve işletmelerin bu tür felaketler karşısında daha iyi korunmasını sağlayacak.

Yeşil Sigorta Uygulamaları ve Sürdürülebilirlik
Şimşek ayrıca, yeşil sigorta uygulamalarının ve sürdürülebilir finansman politikalarının önemine de değindi. Doğal afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik bu tür politikaların, hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu belirtti. Bu kapsamda, sigorta sektörünün de yeşil dönüşüme katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri
Zorunlu afet sigortasının kapsamının genişletilmesi, Türkiye'nin doğal afetlere karşı daha dirençli bir yapı kazanmasını sağlayacak. Bu düzenleme, hem bireylerin hem de ekonominin genel anlamda daha güçlü ve sürdürülebilir olmasına katkı sunacak. Bakan Şimşek'in açıklamaları, bu yönde atılacak adımların önemini vurgularken, gelecekte benzer düzenlemelerin devamının gelebileceği mesajını da içeriyor.