Türkiye Ekonomisinde TL’nin Cazibesi Artacak: Bakan Şimşek’ten Sürdürülebilir Finansman Vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin TL’nin cazibesini artırarak sürdürülebilir finansman konusunda önemli adımlar attığını belirtti. Bakan Şimşek, "İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve Türkiye’nin bu alanda önemli hedefler belirlediğini vurguladı.

İklim Değişikliği ve Ekonomik Etkileri
Bakan Şimşek, konuşmasında iklim değişikliğinin artık tartışılmadığını ve her yılın neredeyse en sıcak yıl olarak kaydedildiğini ifade etti. Küresel ısınmanın kalıcı bir gerçek olduğunu belirten Şimşek, iklim krizinin gelecek on yıllarda daha fazla hissedileceğini söyledi. Ayrıca, küresel ekonomideki büyüme tahminlerinin 2008 öncesine göre daha düşük olduğunu ve bunun iklim değişikliğinin etkileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

Yeşil Dönüşüm ve Türkiye’nin Hedefleri
Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecinin bir zaruret olduğunu vurgulayan Şimşek, ülkenin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı hedeflediğini hatırlattı. Fosil yakıt sübvansiyonlarının azaltılması ve tamamen kaldırılması gerektiğini dile getiren Şimşek, karbon salınımının vergilendirilmesinin önemine dikkat çekti. Bu adımların Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynayacağını belirtti.

Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Finansman
Son yıllarda Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin büyük ölçüde arttığını belirten Şimşek, kurulu kapasitenin büyük bir kısmının güneş, rüzgar ve jeotermal enerjiden elde edildiğini söyledi. Sürdürülebilir finansmanın önemine vurgu yapan Şimşek, Türkiye'nin çok taraflı bankalarla ilişkilerini iyileştirdiğini ve önümüzdeki üç yıl içinde 60 milyar dolarlık bir kaynak oluşturulacağını ifade etti. Bu kaynakların, yeşil projelerin ve sürdürülebilir yatırımların finansmanında kullanılacağını belirtti.

Enflasyon ve Ekonomik Programlar
Enflasyonu tek haneye indirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, dezenflasyon sürecinin eşiğinde olduklarını ve mali disiplin ile yapısal dönüşüm adımlarının atıldığını söyledi. Cari açığın azaltılmasına yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin enerji üretiminde artış sağlayarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini ifade etti. Bu adımların, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kur Korumalı Mevduat ve TL'nin Cazibesi
Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkışın öncelikleri olduğunu ve TL cinsinden KKM'ye son verildiğini açıkladı. Döviz cinsinden KKM'ye de temmuz ayında vergi avantajı sağlanmayacağını belirten Şimşek, normal TL mevduatın daha cazip hale geleceğini söyledi. Enflasyon beklentilerinin iyileştiğini ifade eden Şimşek, TL’nin cazibesinin artmasıyla birlikte ekonomiye duyulan güvenin de artacağını belirtti.

Türkiye Otomotiv Üretiminde İlk Beş Ayda Hafif Düşüş Türkiye Otomotiv Üretiminde İlk Beş Ayda Hafif Düşüş

Enflasyonu düşürmenin zorlu bir süreç olduğunu kabul eden Şimşek, toplumun tüm kesimlerinden sabır ve kararlılık beklediklerini vurguladı. 2026 yılına kadar enflasyonu tek haneye indirmeyi hedeflediklerini belirten Şimşek, bu sürecin Türkiye için büyük bir fırsat penceresi olduğunu ifade etti. Bu hedeflere ulaşmak için mali disiplin ve yapısal reformların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.