Kayıt Dışı Ticaretle Mücadelede Yeni Dönem, Fiş ve Fatura Düzenlemeyenlere Ağır Yaptırımlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi azaltma hedefiyle fiş ve fatura düzenlemeyen ya da almayanlara yönelik ciddi yaptırımlar getirme hazırlığında. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan bu yeni düzenlemeler, hem satıcıları hem de alıcıları ilgilendiriyor ve toplumun tamamını kapsayan alışverişte belge düzeni üzerinde duruyor.

Fiş ve Fatura Düzenlemeyenlere Yüksek Cezalar
Mevcut durumda, fiş ve fatura gibi belgeleri düzenlemeyenlere, işlemin tutarının yüzde 10'u kadar ve en az 3 bin 400 lira tutarında özel usulsüzlük cezası uygulanıyor. Eğer alıcı mükellef değilse, yani sıradan bir tüketiciyse, bu ceza 1/5 oranında uygulanıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, bu cezaların hem alıcılar hem de satıcılar için ciddi şekilde artırılması planlanıyor. Satıcılar için belge düzenine uyulmaması durumunda ceza tutarı en az 30 bin lira olacak şekilde artırılacak. Satış bedeli yüksek ise, düzenlenmeyen tutarın yüzde 30’u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Ancak alıcılar, belge düzenlenmemesini 5 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirirlerse cezadan kurtulabilecekler.

Banka Hesaplarını Başkasına Kullandırmanın Cezaları
Satışlarını kendi şirket hesapları yerine aile üyeleri veya başka kişilerin IBAN hesaplarına yönlendiren şirketler ile hesaplarını bu şekilde kullandıranlara da ağır cezalar geliyor. Bu tür işlemlerde her iki taraf için de asgari 30 bin lira ve azami 20 milyon lira olmak üzere, işlemin tutarının yüzde 10'u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.

POS Cihazlarının Başkası Tarafından Kullanılmasına Cezalar
Son dönemlerde sıkça gündeme gelen, başkasına ait POS cihazını kullanma ya da kendi POS cihazını başkasına kullandırma durumlarına yönelik de ciddi yaptırımlar planlanıyor. Mükellefiyet türüne göre her iki taraf için de 22 bin liradan başlayıp 90 bin liraya kadar özel usulsüzlük cezası kesilmesi planlanıyor.

Yeni Düzenlemelerin Getirdiği Yaptırımlar
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı bu yeni düzenlemeler, kayıt dışı ticareti minimize etmeyi hedefliyor. Özellikle fiş ve fatura düzenlemeyen ya da almayanlara yönelik yaptırımlar, belgesiz ticaretin önüne geçmeyi amaçlıyor. Bu düzenlemelerle birlikte satıcıların belge düzenine daha fazla dikkat etmesi ve tüketicilerin de belge alımını talep etmeleri bekleniyor.

Faiz Kararı; Politika Faizi Yüzde 50'de Sabit Kaldı Faiz Kararı; Politika Faizi Yüzde 50'de Sabit Kaldı

Cezaların Artış Oranları ve Detayları
Şu anda, fiş ve fatura düzenlemeyenler için uygulanan cezanın tutarı işlem tutarının yüzde 10'u kadar ve en az 3 bin 400 lira. Yeni düzenlemeyle birlikte bu ceza, belge düzenlemeyen satıcılar için 30 bin lira olacak şekilde artırılacak. Ayrıca, satış bedeli yüksek olan işlemlerde, düzenlenmeyen tutarın yüzde 30’u kadar ceza uygulanacak. Bu da satıcıların ciddi finansal yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Alıcılar, eğer belge düzenlenmemesini 5 gün içinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirirlerse bu cezalardan kurtulabilecekler.

Hesapların Kullanımında Usulsüzlük ve Cezalar
Yeni düzenlemeler kapsamında, satışları kendi hesapları yerine başkalarının hesaplarına yönlendiren veya kendi hesaplarını bu amaçla kullandıranlar da ciddi yaptırımlarla karşılaşacaklar. Bu tür işlemlerde her iki taraf için de asgari 30 bin lira, azami 20 milyon lira ve işlemin tutarının yüzde 10'u kadar ceza kesilecek. Bu cezalar, usulsüz hesap kullanımı ve kayıt dışı işlemlerle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

POS Cihazlarının Usulsüz Kullanımında Cezalar
Başkalarına ait POS cihazlarının kullanılması veya kendi POS cihazlarının başkalarına kullandırılması durumlarında da ciddi cezalar geliyor. Mükellefiyet türüne göre her iki taraf için de 22 bin liradan başlayıp 90 bin liraya kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu düzenlemeler, kayıt dışı ekonomiyi minimize etmeye yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

Sonuç ve Değerlendirme
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı bu yeni düzenlemeler, kayıt dışı ticaretle mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Fiş ve fatura düzenlemeyen veya almayanlara yönelik ağır cezalar, belge düzenine uyulmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, usulsüz hesap kullanımı ve POS cihazlarının usulsüz kullanımına yönelik cezalar da, kayıt dışı işlemlerin önlenmesinde etkili olacak. Bu düzenlemelerle birlikte, hem satıcıların hem de alıcıların belge düzenine daha fazla dikkat etmeleri ve kayıt dışı ticaretin minimize edilmesi hedefleniyor.