Çok Uluslu Şirketler İçin Asgari Vergi Uygulaması Hızlanıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisi yasalaşma sürecinin hız kazandığını duyurdu. Bakan Şimşek, küresel düzeyde çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınmasına yönelik çalışmaların hızla ilerlediğini ve bu konunun tüm ülkelerin gündeminde olduğunu belirtti. Ayrıca, asgari kurumlar vergisini yasalaştırmayan ülkelerin vergilendirme haklarını başka ülkelere devretmek zorunda kalacağını vurguladı.

OECD Anlaşması ve Vergi Düzenlemeleri
Bakan Şimşek, 2021 yılında OECD öncülüğünde yaklaşık 140 ülkenin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda bir anlaşmaya vardığını hatırlattı. Anlaşmaya göre, yıllık konsolide geliri 750 milyon euroyu aşan çok uluslu şirketler, düşük vergilendirme yapılan ülkelerdeki şube ve iştirakleri için en az %15 oranında kurumlar vergisine tabi olacaklar. Bu düzenleme, çok uluslu şirketlerin düşük vergi oranlarından yararlanarak vergi yükümlülüklerini minimize etme stratejilerine son vermeyi amaçlıyor.

Avrupa Birliği ve Diğer Ülkelerin Uygulamaları
Şimşek, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkenin, 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere asgari kurumlar vergisini yasalaştırdığını belirtti. Bu uygulama, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde ödedikleri kurumlar vergisi %15'in altındaysa, asgari kurumlar vergisini uygulayan ülkelerin bu vergi farkını tahsil etmelerini sağlayacak. Bu durum, çok uluslu şirketlerin global vergi yükümlülüklerini en az %15 düzeyinde tutmayı hedefliyor.

Vergi Farkı Alma Hakkı
Şimşek, vergi farkı alma hakkının öncelikle şirketin faaliyet gösterdiği ülkeye ait olduğunu söyledi. Eğer bu ülkede asgari kurumlar vergisi uygulanmıyorsa, şirketin ana merkezinin bulunduğu ülke bu vergiyi alabilecek. Bu model, çok uluslu şirketlerin kazançlarının her durumda en az %15 vergiye tabi tutulmasını amaçlıyor. Böylece, şirketlerin düşük vergi oranlarından yararlanma stratejileri sınırlanmış olacak.

Türkiye'de Asgari Kurumlar Vergisi Hazırlıkları
Bakan Şimşek, Türkiye'de de çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, bu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması gerektiğini vurguladı. Aksi halde bu vergilerin başka ülkeler tarafından alınacağını ifade etti. Türkiye'de yaklaşık 80 bin uluslararası sermayeli şirket bulunduğunu ve bunlardan ana işletmesi yurt dışında olan 2 bin 134 işletmenin olduğunu belirten Şimşek, bu düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu ve çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi.

Türkiye'deki düzenlemelerin hızla tamamlanması gerektiğini belirten Şimşek, bu sürecin ülke ekonomisi için önemli olduğunu ve uluslararası vergi rekabetinde Türkiye'nin geri kalmaması gerektiğini vurguladı. Şimşek, asgari kurumlar vergisinin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye'deki çok uluslu şirketlerin de bu düzenlemeye uyum sağlamak zorunda kalacaklarını ifade etti. Böylece, Türkiye'nin uluslararası vergi düzenlemeleriyle uyum içinde olacağına ve vergi gelirlerinin artırılacağına dikkat çekti.

Türkiye Otomotiv Üretiminde İlk Beş Ayda Hafif Düşüş Türkiye Otomotiv Üretiminde İlk Beş Ayda Hafif Düşüş

Uluslararası Vergi Politikaları ve Türkiye
Bakan Şimşek, uluslararası vergi politikalarının önemine vurgu yaparak, küresel ekonomik sistemde adil bir vergi düzeni oluşturmanın gerekliliğine değindi. Bu bağlamda, Türkiye'nin de bu sürece dahil olması ve uluslararası standartlarla uyumlu vergi politikaları geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Asgari kurumlar vergisinin, vergi gelirlerini artırmak ve vergi adaletini sağlamak adına önemli bir adım olduğunu belirten Şimşek, bu düzenlemenin aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda daha güçlü bir ekonomik aktör olmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Sonuç olarak, Bakan Şimşek'in açıklamaları, Türkiye'de çok uluslu şirketlerin asgari kurumlar vergisine tabi tutulmasına yönelik düzenlemelerin hızla tamamlanacağını ve bu sürecin ülke ekonomisine olumlu yansıyacağını gösteriyor. Küresel vergi düzenlemeleriyle uyum içinde hareket eden Türkiye, bu sayede uluslararası vergi rekabetinde önemli bir avantaj elde edecek.