BES Katılımcılarına Kredi Kolaylığı Geliyor!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, birikimlerini teminat göstererek kredi kullanma imkanına kavuşuyor. Bu yeni düzenleme ile katılımcılar, BES birikimlerini devlet katkısı hariç bankalara devrederek kredi alabilecekler. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), 28 Eylül 2023'te yürürlüğe giren yönetmelikle, bu yeni kredi kullanım modelinin yolunu açtı.

Yeni Düzenleme ve Süreç
SEDDK 2. Başkanı Mehmet Verim, uygulamanın Haziran ayı itibarıyla hayata geçtiğini belirterek, BES'te birikimi bulunan katılımcıların bankalardan kullanacakları krediler için BES hesaplarındaki birikimlerini kredi süresiyle sınırlı olmak üzere bankaya devredip finansmana daha rahat erişim sağlayabileceklerini söyledi. Bu sistem, katılımcıların BES sözleşmelerini sonlandırmadan hesaplarındaki birikimlerini teminat olarak kullanmalarına olanak tanıyor.

Türkiye'nin Döviz Rezervleri 2020'den Beri İlk Kez Artıda! Türkiye'nin Döviz Rezervleri 2020'den Beri İlk Kez Artıda!

Kredi Kullanım Şartları
Bankalar, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından geliştirilen merkezi bilgi sistemi aracılığıyla kredi kullanacak katılımcıların BES birikimlerine dair gerekli sorgulamaları yapabilecek. Alacağın devri sözleşmesi onaylandığında, bankalar çekilen kredinin yüzde 20 fazlasına kadar tutarı teminat olarak isteyebilecek. Bu tutar, kredi yükümlülükleri tamamlanana kadar bankaların seçeceği emeklilik yatırım fonuna devredilecek.

Teminat ve Yatırım Fonları
Mehmet Verim, bankaların kredi borcu ödenmemesi ihtimaline karşı tutacakları birikimlerin temlik fonunda değerleneceğini belirtti. Kredi borcu ödendiğinde, temlik fonunda yer alan tutarlar katılımcının tercih ettiği fonlara yönlendirilecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise banka, temlik fonunda değerlenen payların satışını talep edebilecek.

Alacağın Devri İçin Belirlenen Fonlar
SEDDK 2. Başkanı Verim, alacağın devri fonlarını kurmak için "Anadolu Hayat ve Emeklilik" ile "Türkiye Hayat ve Emeklilik" şirketlerini yetkilendirdiklerini söyledi. Verim, "Alacağın devri için faizli ve faizsiz olmak üzere 4 ayrı fon belirlendi. Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketinin faizli fonu ile Türkiye Hayat ve Emeklilik şirketinin faizsiz fonu devreye alındı. Kalan fonlar 1 Ocak 2025'te kullanıma açılacak" dedi.

Kısmen Ödeme Uygulaması
Mehmet Verim ayrıca, BES katılımcılarının eğitim, doğal afet, evlilik ve konut alımı gibi durumlarda hesaplarında biriken tutarların, devlet katkısı dahil, yüzde 50'sini alabilme hakkı sağlayan Kısmen Ödeme Uygulaması'nın 1 Temmuz'da devreye alınacağını belirtti. Bu uygulama, katılımcıların acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine imkan tanıyor ve BES'ten tamamen çıkmadan birikimlerinin bir kısmını kullanabilmelerine olanak sağlıyor.

Ekonomik Etkiler ve Beklentiler
Yeni düzenleme, finansman erişimini kolaylaştırarak ekonomiye canlılık getirecek. Bankalar, BES katılımcılarına verdikleri kredileri güvence altına alırken, katılımcılar da birikimlerini daha etkin kullanabilecekler. Bu durum, bireysel finansal planlama açısından önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, kredi teminatı olarak BES birikimlerinin kullanılması, tasarruf oranlarının artmasına da katkı sağlayabilir.

Uygulamanın Detayları
Alacağın devri sürecinde bankalar, kredi başvurusu yapan BES katılımcısının birikimlerini inceleyerek krediye uygunluk durumunu belirleyecekler. Onay süreci tamamlandığında, birikimler kredi süresi boyunca bankanın belirlediği fonlara devredilecek. Katılımcıların kredi borcunu ödememesi durumunda, banka bu fonlardaki birikimleri satışa çıkararak alacağını tahsil edebilecek.

Katılımcılar İçin Avantajlar
BES birikimlerinin teminat olarak kullanılabilmesi, katılımcılar için büyük bir avantaj. Böylece, birikimlerini bozmadan acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ayrıca, bu sistemle finansal planlama ve yatırım hedeflerine daha kolay ulaşabilecekler. Devlet katkısı hariç birikimlerin devredilmesi, katılımcıların devlet teşviklerinden yararlanmaya devam etmelerini de sağlayacak.