Kamuda Yeni Tasarruf Tedbirleri Yürürlüğe Girdi

Kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren genelge, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından duyuruldu.

Genelgede, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gerektiği vurgulandı ve bu prensiplere riayet etmenin tüm kamu kurum ve kuruluşları için bir görev olduğu belirtildi.

Kamuda harcamalarda tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kaynakların verimli kullanımı amacıyla çeşitli tedbirler alındı. Bu tedbirlerin uygulanması titizlikle takip edilecek, denetlenecek ve raporlanacak; aykırı hareket edenler hakkında ise gerekli yaptırımlar uygulanacak.

Doğal afetler, salgın hastalıklar ve orman yangınları gibi durumlarda acil yapılması gereken harcamalar ile iç ve dış güvenlik ve istihbarat hizmetleri bu tedbirlerin kapsamı dışında tutulacak.

Kamu hizmetleri ve yatırımları, bütçe sınırları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışıyla yürütülecek. Kamu kurumları, doğrudan ilgili olmayan harcamalardan kaçınacak ve ihale şartnamelerine gereksiz unsurları dahil etmeyecek. Ayrıca, ölçek ekonomisinden yararlanarak daha düşük maliyetle ortak alımlar gerçekleştirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, üç yıl süreyle yeni hizmet binaları, lojmanlar, sosyal tesisler ve benzeri yapılar için yeni satın alma, kiralama veya inşa yapmayacak. Mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak ve lojman kiraları ile sosyal tesis ücretleri yeniden belirlenecek.

Resmi taşıt edinimi, savunma ve güvenlik hizmetleri hariç olmak üzere üç yıl boyunca durdurulacak. Mevcut taşıtlar, sözleşme süresi sonunda yeniden kiralanmayacak ve yabancı menşeli taşıt kullanılmayacak. Elektrikli taşıtlara geçiş teşvik edilecek.

Artan Kira Bedelleri Vatandaşları Zor Duruma Sokuyor Artan Kira Bedelleri Vatandaşları Zor Duruma Sokuyor

Kamu kurumları, haberleşme giderlerini gözden geçirerek tasarruf sağlayacak ve elektronik bilgi sistemleri üzerinden yazışmalarını yapacak.

Kamu kurumları, personel görevlendirmelerini uzaktan erişim yöntemiyle yapacak ve zorunlu hallerde yurt dışı görevlendirmelerde bütçe sınırlarını aşmayacak. Basın ve yayın giderleri kısıtlanacak ve zorunlu olmadıkça yeni büro malzemesi, makine, teçhizat ve bilgisayar alımı yapılmayacak.

Kamuda personel etkin kullanılarak atıl personel oluşumuna izin verilmeyecek. Fazla mesai ve nöbet ücretleri sınırlandırılacak. Koruyucu giyim ve donanım malzemeleri ayni yardım şeklinde verilecek.

Enerji ve su kullanımında tasarruf sağlanacak, LED dönüşümü hızlandırılacak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. Kamu binalarında yeşil alan sulaması için şebeke suyu kullanılmayacak. Personel servis hizmetleri toplu taşıma olan yerlerde sonlandırılacak.

Genelgenin uygulanmasıyla ilgili tüm önlemler alınacak ve her kademedeki yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacak. Aykırı hareket edenler hakkında işlem yapılacak. İhaleler gözden geçirilerek uygun olmayanlar iptal edilecek. Genelgenin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermek için ilgili bakanlıklar yetkili olacak.