Türkiye'nin önde gelen hukukçularından Avukat Kadir Kartal, çeşitli düşünürlerle gerçekleştirdiği toplantıda, Türk milletinin tarihi, milli değerleri, bağımsızlık mücadelesi ve gelecek hedefleri hakkında derinlemesine bir konuşma yaptı. Kartal'ın açıklamaları, Türk milletinin öz kimliği ve köklü geçmişine vurgu yaparak başladı.

Konuşmasına, Türk milletinin güçlü yönlerine ve tarih boyunca sahip olduğu benzersiz değerlere odaklanarak başlayan Kartal, Türk bayrağının sembolik önemine değindi. Türk milletinin tarihinde yer alan kahramanlıklardan ve özverilerden bahseden Kartal, Türk milletinin özgün kimliği ve bağımsızlık mücadelesini sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kartal, Türkiye'nin yalnızca yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle değil, aynı zamanda bilgi, teknoloji ve uzayın keşfi ile de güçlenmesi gerektiğini belirtti. Türk bayrağının uzayın derinliklerinde dalgalanmasını ve Türkiye'nin bilimsel araştırmalara ve keşiflere daha fazla odaklanmasını hayal ettiğini söyledi. Ayrıca, yeraltı kaynakları ve denizlerin altındaki madenlerin değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu demografik ve ekolojik zorluklara da değinen Kartal, özellikle Güneydoğu Anadolu'da nüfus yoğunluğunun düşüklüğünden kaynaklanan terör tehlikesini dile getirdi. Kartal, Kürt sorunu olmadığını, bunun yerine Türk milletinin farklı etnik kökenlerden gelen insanları kapsayan bir bütün olduğunu belirtti. Kürtler ve Türklerin ortak bir tarihi paylaştığını ifade eden Kartal, Türk milletinin birliğinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Kartal, Türk düşünce ve hayat tarzının Batı'daki Judo-Grek düşünce sisteminden farklı olduğunu vurguladı. Batı'nın madde odaklı yaklaşımını eleştirirken, Türk düşünce yapısının erdem, arınma, yardımseverlik ve sabır gibi değerlerle şekillendiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş düşüncelerine dönmenin ve milli eğitim sistemini yeniden canlandırmanın ülkenin geleceği için kritik olduğunu savundu.

Kartal, 1940'lardan itibaren Türk milletinin ruhunu kaybetmesine neden olan eğitim ve toplumsal değerlerin emperyalistlere peşkeş çekildiğini belirtti. Tarikatların ve kötü yönetimlerin Türk milletine zarar verdiğini söyleyerek, Türk milletinin geçmişteki değerleri yeniden benimsemesi gerektiğini ifade etti. Türk milletinin hiçbir ülkenin dostu olmadığını ve tamamen bağımsız bir şekilde kendi yolunu bulması gerektiğini belirtti.

Toplantının ilerleyen bölümünde Kartal, Türkiye'nin tarihi boyunca karşılaştığı emperyalist tehditlerden ve küresel güçlerin Türkiye üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsetti. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini sürdürmesi ve emperyalistlerin neden olduğu yoksulluk, yolsuzluk ve cehaletten kurtulması gerektiğini ifade etti.

Kartal, konuşmasını, Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlık hakkını koruma konusundaki kararlılığını dile getirerek tamamladı. Türk milletinin tarihteki onurlu konumunu korumak için uyanması gerektiğini ve yeniden Türk düşünce ve hayat tarzını benimsemesi gerektiğini söyledi. Kartal, Türk milletinin güçlenmesi için sosyal devlet ilkelerinin uygulanması gerektiğini ve milli değerlerin korunması için herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Üst Düzey Yetkililer Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Üst Düzey Yetkililer Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

Konuşmasında Türk milletinin tarihinde yaşadığı mücadelelere atıfta bulunan Kartal, Türk milletinin birliği, bağımsızlığı ve egemenliği için gerekli olan birlik duygusunun yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Türk milletinin karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen güçlü bir geleceğin inşa edilmesi için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.