Türkiye, son beş yılda milli sanayi ve teknoloji alanında önemli adımlar attı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılını büyük başarılarla karşıladı. Türkiye'nin 2023 yılını hedefleyen Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin 2019-2023 uygulama dönemi karnesine göre, ülkenin sanayi ve teknoloji kapasitesini güçlendirmek amacıyla bir dizi proje hayata geçirildi.

Bu strateji kapsamında, Türkiye'nin yüksek teknoloji alanlarındaki kapasitesini artırmak için "teknoloji odaklı sanayi hamlesi" başlatıldı. Bu çerçevede, ithal ürünleri yerel ürünlerle ikame edebilecek ürünlerin geliştirilmesi için destek verildi. 2022'de 129 ürün yerlileştirilirken, bu sayı geçen yıl 50'ye yükseldi. Bu yıl için ise desteklenmesi öngörülen yerlileştirme sayısı 60 olarak belirlendi.

Strateji aynı zamanda dijital dönüşümün hızlandırılması için yol haritaları oluşturdu. "5G ve Ötesi Teknolojiler ile Bağlantılı Yaşam", "Sanayinin Dijital Dönüşümü", "Finans ve Ticarette Dijital Dönüşüm" gibi yol haritaları hazırlandı. Ayrıca, "Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri", "Mobilite Araç ve Teknolojileri" ile "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" ilan edildi.

5 yıllık dönemde imalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 18,3'ten yüzde 22,1'e yükseldi ve ihracat 2020'de belirlenen 2030 hedefinin üzerine çıkarak 241 milyar dolara ulaştı.

Teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırım 2022'de 1,5 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'nin unicorn sayısı 7'ye yükseldi. Stratejinin bir parçası olarak gerçekleştirilen çeşitli projeler arasında, TOGG'un ilk teslimatı, mobilite alanında elektrifikasyon altyapısının güçlendirilmesi için 1572 hızlı şarj istasyonunun kurulması ve Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleştirilmesi yer alıyor.

Ayrıca, beş ana bileşenden oluşan strateji çerçevesinde, yüksek teknolojiden dijital dönüşüme, beşeri sermayeden altyapıya kadar çeşitli projeler gerçekleştirildi. Bu projeler arasında, model fabrikaların sayısının 8'e çıkarılması, sürdürülebilir sanayi için Yeşil OSB projesi ve ulusal teknoloji girişimciliği stratejisinin yayımlanması gibi önemli adımlar bulunmaktadır.

Oyun Endüstrisinde Sürdürülebilirlik, Çevre Duyarlılığı Oyun Endüstrisinde Sürdürülebilirlik, Çevre Duyarlılığı

Türkiye'nin bu başarıları, milli sanayi ve teknoloji hamlelerinin yeni projelerin kapısını açmasına olanak tanıyor. Türkiye'nin gelecekteki hedefleri arasında, orta ve yüksek teknolojili üretim ve ihracatın artırılması önemli bir yer tutmaktadır.