2016 Yılı Eylem Planı Toplantısı

2016 Yılı Eylem Planı Toplantısı

2016 Yılı Eylem Planı Toplantısı

2016 Yılı Eylem Planı Toplantısı

08 Nisan 2016 Cuma 10:11
25 Okunma
2016 Yılı Eylem Planı Toplantısı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanınmasını sağlayacak ve bu kurumların ihtiyacını karşılayacak bir kanun hazırlığı için çalışmaların sonuna gelmiş bulunuyoruz, istişareler sonucunda inşallah bu süreci tamamlayacağız" dedi.

Davutoğlu, Haliç Kongre Merkez'inde düzenlenen "2016 Yılı Eylem Planı Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 1 Kasım seçimleri öncesinde yalnızca asıl işte çalışan taşeron işçilerin kamuda istihdam edileceği sözünü verdiklerini ancak seçimin ardından bu sözün de ötesine geçerek asıl iş-yardımcı iş ayrımı yapmadan tüm işçileri bu haktan yararlandırdıklarını aktardı.

Katma değeri yüksek üretimi desteklemek için orta ve üst teknolojili yatırımların artırılmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Davutoğlu, bu kapsamda yatırım ortamını iyileştirmek ve katma değerli üretim yapısını ve girişimciliği desteklemek için çok önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Hane halkının tasarruf alışkanlığını artırmak için "Konut Hesabı" uygulamasını başlatacaklarını ve konut sahibi olmayan vatandaşların ilk konutlarını almak için açtıkları banka hesaplarında biriktirdikleri tutarın yüzde 20'sini ve 15 bin Türk Lirası'nı geçmeyecek tutarda devlet katkısı ödeyeceklerini aktaran Davutoğlu, 'Çeyiz Hesabı" uygulamasıyla gençlerin evlilik hazırlıkları için oluşturdukları birikimlerine de yüzde 20'ye varan oranda ve 5 bin Türk Lirası'na kadar katkı sağladıklarını ifade etti.

Bireysel emeklilik sistemini daha da yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ettiklerini bildiren Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Sermaye verimliliğini artırmak açısından sınai mülkiyet haklarını düzenleyen yeni patent kanunu, önümüzdeki günlerde inşallah meclise sevk edilecek. Ar-Ge ve yenilik desteklerinin etkinliğini artıracak ve koordinasyonu güçlendirecek düzenlemeler yaptık. Ar-Ge ve tasarım alanında erken aşamaya yönelik fonlar kurulması ve kamu olarak bu fonlara toplamda 250 milyon Türk Lirası'na varan destek sağlanmasına yönelik çalışmaları sona erdirdik. Yatırım ortamının iyileştirilmesi çerçevesinde ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki günlerde şirket kuruluş ve tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi de dahil olmak üzere, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik bir paketi TBMM'ye sevk edeceğiz. Gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştirerek etkin, basit ve daha adil bir vergi sistemi oluşturmayı amaçladığımız düzenlemeyi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderdik. Serbest bölgelerin cazibesini artıracak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Perakende ticaretin düzenlenmesine yönelik ikincil düzenlemeleri tamamladık. Sanayi işletmelerinin makine ve teçhizat alımı için kullandıkları kredilere, banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası getirdik. Sermaye piyasalarına kurumsal yatırımcıların girmesini teşvik edecek yeni düzenlemeler getiriyoruz. İslami finans alanındaki süreçleri yönetmek üzere, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcımız başkanlığında Faizsiz Finans Koordinasyonu Kurulu'nu oluşturduk. Faizsiz finans sistemi için uygun ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarımızın daha etkin ve verimli yapıya ulaşmaları için standartlar oluşturduk. Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırması Anlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunduk ve söz konusu anlaşma 15 Ocak 2016 tarihinde yasalaştı."

Hukuk alanındaki reform çalışmalarına değinen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını gözümüz gibi koruyoruz, yargı sisteminin etkinliğini artırıyoruz. Geçen sene 17 Nisan'da yaklaşık bundan 1 yıl önce, seçimlere giderken yargı reformu paketini açıklamıştık. Seçimlerden sonra hemen bu konudaki çalışmaları hızlandırdık ve bu kapsamda İstanbul Tahkim Merkezinin faaliyete geçmesini sağladık. Faaliyet alanının genişletilmesine ilişkin de tedbirler alıyoruz. Bilirkişilik müessesesini yeniden ele aldık ve bütün bir süreç üzerinde düzenleyici bir rol üstlenecek ve müstakilen bu alanda faaliyet gösterecek kurumsal bir yapı oluşturulması amacıyla hazırlanan Bilirkişi Kanunu'nu da Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk ettik. Yine aynı tasarıda rapor ve görüş sunma sürecinin hızlandırılması ve kurumun iş yükünün azaltılması amacıyla Adli Tıp Kurumunu yeniden yapılandırıyoruz. Türkiye'de demokratik standartların daha da yükseltilmesi amacıyla önemli düzenlemeler hayata geçiriyoruz. Ayrımcılığın önlenmesini sağlamak için faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizmasını yerine getirmek üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu kurduk. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeleri geçtiğimiz günlerde hayata geçirdik. AK Parti grubu olarak siyasi etik kanun teklifini de TBMM'ye sevk ettik. Ümit ederiz ki bu kanun tasarısıyla birlikte siyasetimize hem etik hem de üslup açısından bir seviye gelir. Siyasetin finansmanının şeffaflığını artıracak düzenlemeleri önümüzdeki Bakanlar Kurulunda, pazartesi günü ele alacağız.

- "Darbe döneminde ne kaldıysa ayaklarımızın altında"

Başbakan Davutoğlu, Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne yönelik hazırladıkları strateji belgesi ve eylem planını ilerleyen günlerde yürürlüğe koyacaklarını aktardı.

Davutoğlu, "Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanınmasını sağlayacak ve bu kurumların ihtiyacını karşılayacak bir kanun hazırlığı için çalışmalarda sona gelmiş bulunuyoruz, istişareler sonucunda inşallah bu süreci tamamlayacağız. Darbe dönemlerinden kalan mevzuatı gözden geçirerek antidemokratik hükümleri kaldırıyoruz. Darbe döneminden ne kaldıysa ayaklarımızın altındadır ve mutlaka darbe ve vesayet dönemlerini unutturacak şekilde bütün bu mevzuatı gözden geçirip tasfiye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplumun tüm kesimlerinin büyümeden faydalanması, refahın tabana yayılması için genç işsizliği azaltan, kadınların iş hayatına katılım oranlarını artıran ve girişimcileri destekleyen reformları da bir bir gerçekleştirdiklerini aktaran Davutoğlu, şöyle konuştu:

"KOBİ'lerin ve orta ölçekli üreticinin üretim zincirinde daha etkin rol almaları ve esnafımızın desteklenmesini içeren düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden 655 bin emeklimizin emekli aylıklarından kesilen yüzde 10'luk kesintiyi tamamen kaldırdık. Hayırlı mübarek olsun. Böylece emekli aylıklarında net yüzde 11'lik artış gerçekleştirdik. Esnafımıza makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya ham madde ve sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi imkanı getirdik. Büyük ilgi gördü. Mart ayı itibarıyla bu 3 ay içinde yaklaşık 24 bin esnaf ve sanatkarımıza yaklaşık 700 milyon Türk Lirası faizsiz kredi sağladık, ta ki esnafımız kimseye muhtaç olmasın. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin TSE ve patent belge maliyetlerinin tamamını karşılıyoruz, böylelikle KOBİ'lerimizin Ar-Ge ve yerli katma değer üretimine ağırlık vermelerini destekliyoruz. 51 ilimizde uyguladığımız bölgesel istihdam teşvik uygulamasında 10 ve daha fazla işçi çalıştırmak şartını kaldırdık. Böylece yaklaşık 500 bin kişinin istihdam edildiği 200 bin iş yeri daha bu teşviklerden faydalanacak. İmalat sektöründeki KOBİ'lerimizin kefalet limitlerini artırdık. Bugüne kadar 68 imalatçı KOBİ'miz bu imkandan faydalandı. Basit usule tabi esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomi içindeki yerini sağlamlaştırmaya yönelik bir diğer sözümüzü daha yerine getirdik. Yaklaşık 750 bin küçük esnafımız yıllık kazancından 8 bin Türk Lirası'na kadar olan kısmından gelir vergisi artık almıyoruz. Çiftçilerimizin girdi maliyetleri azalsın diye, çiftçimiz rahat rahat ekip biçsin diye yemde ve gübrede KDV'yi söz verdiğimiz gibi kaldırdık. 5 dekar altında yetiştiricilik yapan çiftçilere dekar başına 100 Türk Lirası destek vermeye başladık. Seracılarımızın yüzünü güldüren uygulamaları hayata geçirdik. Seralarını yenilemek isteyen çiftçilerimize 100 bin Türk Lirası'na kadar faizsiz kredi desteği veriyoruz. Ayrıca artık seralarda ticarethane elektrik fiyatı yerine sulama suyu elektrik fiyatı uyguluyoruz. 42 ilimizde uyguladığımız AB Kırsal Kalkınma Programı'nın bir benzerini ulusal program olarak tekrar ele aldık ve bu uygulamayı kalan 39 ilimizde de hayata geçirmeye yönelik düzenlemeleri tamamladık. Ta ki hiç kimse kendisini terk edilmiş hissetmesin. Program kapsamındaki yatırımlara yönelik harcamalara hibe desteği vereceğiz. Emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcılarımızın yatırım başlangıç maliyetlerini azaltmayı, ellerindeki mevcut ekonomik kaynakları doğrudan üretime aktarmalarını teşvik edecek düzenlemeyi Bütçe Kanunu'nda yaptık."

(Sürecek)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.