2016 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2016 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2016 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

2016 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

11 Şubat 2016 Perşembe 12:36
44 Okunma
2016 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerleri özümsemiş bir öğrenci profilinin yetişmesi için gerekli eğitim ve öğretim müfredatının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Bakan Avcı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2016 yılı bütçesi ile ilgili yaptığı sunumda, eğitim ve öğretime erişimin artırılarak fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda derslik ihtiyacının önemine işaret etti. Bu çerçevede, Bakanlığın 2016 yatırım ödeneğinin önceki yıla göre yüzde 14,39 artışla, 6 milyar 284 milyon 628 bin lira olarak öngörüldüğünü ifade eden Avcı, okullarda ikili öğretime son vermek ve tam gün eğitim-öğretime geçebilmek için yeterli sayıda derslik inşasına devam edeceklerini söyledi.

Avcı, 2003'den bugüne kadar, 44 bin 104'ü hayırseverler tarafından olmak üzere 249 bin 618 dersliğin yapıldığını belirtti. Bugün itibarıyla 109'u devlet, 76'sı vakıf üniversitesi olmak üzere 185 üniversite ve 8 vakıf meslek yüksekokuluyla beraber 193 yükseköğretim kurumunun bulunduğunu anımsatan Avcı, hükümetleri döneminde 56'sı devlet, 53'ü vakıf üniversitesi, 8'i vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 117 yeni yükseköğretim kurumu kurulduğunun altını çizdi.

Bu eğitim ve öğretim yılında örgün ve yaygın ortaokul, ortaöğretim ve mezun öğrencilere ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları açıldığını dile getiren Avcı, 21 Ekim 2015 itibarıyla, 22 bin 272 kurs merkezinde, 253 bin 494 kadrolu öğretmen ve 38 bin 395 ücretli öğretmenin hizmet verdiği destekleme ve yetiştirme kurslarına 4 milyon 306 bin 858 öğrencinin başvurduğunu söyledi.

Avcı, ortaöğretim öğrencilerinin ücretsiz ders kitabı için 2016 için Bakanlık bütçesinde 194 milyon 510 bin 800 lira kaynak öngörüldüğünü belirterek, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılacak ders kitapları için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan 2016 için 240 milyon lira ödenek tahsis edildiğinin altını çizdi.

İlköğretim ve ortaöğretimde burs alan öğrenci sayısının 2003'te 101 bin 382 iken bu sayının da 2015 yılı Aralık ayı itibarıyla 243 bin 532'ye yükseldiğini kaydeden Avcı, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında toplam 1 milyon 330 bin 521 öğrencinin taşıma imkanından yararlandığını söyledi.

-Okullaşma oranı arttı

Tüm eğitim ve öğretim kademelerinde okullaşma oranlarında önemli iyileşmeler sağlandığını belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin en temel öncelikleri arasında yer alan okul öncesi eğitimde 2002'de 4-5 yaş okullaşma oranı yüzde 11,7 iken, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında 4-5 yaş (ay bazında) okullaşma oranı yüzde 41,57'ye; 5 yaşta (ay bazında) ise okullaşma oranı yüzde 61,69'a ulaşmıştır. Bu oranın yükseltilmesi bizim en önemli önceliklerinden olmaya devam edecektir. İlköğretimde net okullaşma oranı 2002'de yüzde 90,98 iken, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında yüzde 97,10'a yükselmiştir. Ortaöğretimde net okullaşma oranı 2002'de yüzde 50,57 iken, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında yüzde 79,37'ye yükselmiştir. Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2002'de yüzde 14,65 iken, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında yüzde 39,49'a ulaşmıştır."

İlköğretimde 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında her 100 erkek öğrenciye karşılık 91,10 kız öğrencinin okullaştığını dile getiren Avcı, bu oranın 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında her 100 erkek öğrenciye karşılık 101,81 kız öğrenci şeklinde gerçekleştiğini belirtti.

Ortaöğretimde ise 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında her 100 erkek öğrenciye karşılık 72,32 kız öğrenci okullaşırken bu oranın 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında her 100 erkek öğrenciye karşılık 95,40 kız öğrenci şeklinde gerçekleştiğini anlatan Avcı, yükseköğretimde 2002-2003 yılında kadın okullaşma oranı 13,53 iken, 2014-2015 yılında bu oranın da 41,10 olduğunu aktardı.

-Suriyeli öğrencilerin eğitimi

Bakanlığın, 5-17 yaş arasında yaklaşık 620 bin Suriyeli çocuğun, 310 binine eğitim verdiğini söyleyen Avcı, bakanlığa bağlı okullarda bugün itibarıyla yaklaşık 73 bin Suriyeli öğrencinin okul öncesinden 12'inci sınıfa kadar, Türk akranlarıyla eğitimlerine devam ettiğini ifade etti.

Avcı, Bakanlığa bağlı resmi ve özel okullarda öğrenimlerine devam etmesi öngörülen öğrenci sayısının öğretim yılı sonuna kadar 105 binin üzerine çıkmasının hedeflendiğinin altını çizdi.

Kamplardaki eğitim merkezlerinde de eğitim verildiğini dile getiren Avcı, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla kamplarda oluşturulmuş geçici eğitim merkezlerinde yaklaşık 82 bin, şehirlerde oluşturulmuş geçici eğitim merkezlerinde ise yaklaşık 155 bin Suriyeli öğrencinin okuduğunu söyledi.

Avcı, yıl sonuna kadar 450 bin Suriyeli öğrenciye ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

-Öğretmenler için yeni çalışma

Dünkü 30 bin öğretmen atamasıyla Bakanlığın bünyesindeki kadrolu öğretmen sayının 893 bin 448'den 923 bin 448'e yükseldiğin kaydeden Avcı, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında 45 bin 351 ücretli öğretmen inde görev yaptığını bildirdi.

Ülke genelinde öğretmen doluluk oranının, dünkü atamalarla yüzde 93'lere ulaştığını ifade eden Avcı, hedeflerinin yüzde 100'e ulaşmak olduğunu vurguladı.

Bazı illerde öğretmen sirkülasyonun çok hızlı olduğu gerçeğinden hareketle bazı tedbirler alacaklarını bildiren Avcı, "Öğretmenlerin çalışma sürelerinin çok düşük olduğu bu illerde ve eğitim kurumlarında daha uzun süre görev yapmayı teşvik edici mekanizmalar üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmanın bölgeler arasındaki eğitim farklılığını en aza indirmede de önemli bir fonksiyon icra edeceğini ve tüm öğrencilerimiz için eşit eğitim fırsatı sağlamayı kolaylaştıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Okul türleri ve bölgeler arası başarı farklılıklarını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğine bütün boyutlarıyla hayatiyet kazandıracaklarını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Bu süreçle uyumlu bir şekilde öğretmen yetiştirme ve eğitim yönetimi alanlarında da önemli dönüşümleri hayata geçireceğiz. Bu amaçla öğretmenlerimizin hizmet öncesi eğitiminden itibaren, mesleğe girişi, adaylık ve sürekli mesleki gelişim eğitimleri ve kariyer gelişimine yönelik Bakanlığımızca yapılacak çalışmalara ışık tutması amacıyla eğitimin tüm paydaşlarının katılımıyla hazırlanan 'Öğretmen Strateji Belgesi' kamuoyunun dikkatine nihayet sunulacaktır. Eğitim fakültesi öğrenci veya mezunlarının öğretmenlik dışındaki alanlarda da istihdamının önünü açmak için eğitim fakültesi dışındaki fakültelerde çift ana dal veya yan dal yapma imkanı sağlayacağız. Eğitim fakülteleriyle diğer öğretmen adayı yetiştirilen yükseköğretim kurumlarının ve formasyon programlarının öğrenci kontenjanlarını, öğretmen ihtiyaç analiz ve projeksiyonlarını dikkate alarak belirleyeceğiz."

Bakan Avcı, şirketlerin, sektörlerine yönelik özel mesleki ve teknik eğitim okulu açabilmeleri için de düzenleme yapacaklarını kaydetti.

-Yükseköğretime ilişkin düzenleme

Önümüzdeki süreçte, demokratik, özgürlükçü ve evrensel değerlere uygun bir üniversite tasavvurunun yanı sıra Türkiye'nin uluslararası öğrenci havuzundan aldığı payın artırılmasının da önemli hedeflerinden birisi olacağını kaydeden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlgili tüm kurum, kuruluş ve kişilerin görüş ve önerileri dikkate alınarak Bakanlığımız tarafından hazırlanacak yeni yasal düzenlemeyi önümüzdeki dönemde Parlamentoya sunmayı planlıyoruz. Kamu, özel sektör ve yükseköğretimin temsil edildiği, eğitim sisteminin talep ve arzı arasında bağlantı kuran ve bu çerçevede yükseköğretim politikalarını ele alan bir 'Yükseköğretim Planlama Kurulu' oluşturulacaktır. Kurulacak yeni üniversite ve fakülteler için öğrenci ve öğretim elemanı sayısıyla fakültelerin doluluk oranları gibi objektif kuralları baz alan bir mekanizma geliştireceğiz. Bölgesel ihtiyaçlar ile yetkinlik düzeylerini dikkate alarak üniversitelerin ihtisaslaşmasını destekleyeceğiz. Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye'de, Türkiye'deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet göstermelerine imkan vereceğiz."

Yükseköğretim kurumları bünyesinde veya yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği içinde bağımsız ileri araştırma merkezlerinin kurulması için yeni destek mekanizmaları oluşturacaklarını ifade eden Avcı, üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla daha fazla yabancı öğrenci kabul etmeleri ve öğretim elemanı istihdam edebilmelerini sağlayacaklarını dile getirdi.

-Müfredat çalışmaları devam ediyor

Avcı, müfredat çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerleri özümsemiş bir öğrenci profilinin yetişmesi için gerekli eğitim ve öğretim müfredatının oluşturulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Müfredatın eğitimin her kademesinde öğrenciyi hayata hazırlayan, öğrenmeyi öğreten, istidatlarını ortaya çıkaran, temel becerileri veren, özgüveni pekiştiren, evrensel değerleri aktaran bir içeriğe sahip hale getirilmesi yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Müfredatı bilgi teknolojileri destekli öğretime uygun hale getirerek, eğitsel e-İçeriklerin genişletilmesi ve daha da yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde oyun tabanlı öğrenmeyi etkin hale getireceğiz.

Mobil erişim sistemlerini geliştirecek; sosyal medyanın öğrenme aracı olarak daha etkin biçimde kullanılmasını sağlayacağız. Öğrencilerimize yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğretimine öncelik vereceğiz. Bu amaca yönelik olarak öğretme sistematiğini ve müfredatı gözden geçirerek, dil öğrenimini etkin hale getiriyoruz. Birlikte, problem çözmeye dayalı ve proje tabanlı öğrenmeyi teşvik eden eğitim teknolojilerini yaygınlaştırıyoruz. "

Bakan Avcı, eğitim alanında gerçekleştirilecek bütün bu faaliyetler için 76 milyar 354 milyon 306 bin lirası Bakanlık, 23 milyar 590 milyon 696 bin lirası Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerin, 445 milyon 303 bin lirası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bütçesi olmak üzere, eğitime toplan 100 milyar 390 milyon 305 bin lira bütçe öngörüldüğünü kaydetti.

(Bitti)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.